Hotel w Supraśl (koncepcja)

Nazwa ogrodu: Hotel w Supraśl (koncepcja)
Lokalizacja inwestycji: Supraśl